Maak uw keuze en vul uw gegevens in

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens zaakvoerder

Gegevens van de technisch verantwoordelijke(n) en gasmonteur(s)

Voornaam Achternaam Geboortedatum
dd-mm-jjjj
Registratie * **
T M

* Technici die enkel het onderhoud van toestellen uitvoeren, moeten niet geregistreerd worden als technisch verantwoordelijke (T) of als gasmonteur (M)
** Een persoon kan slechts geregistreerd worden als T of M en niet als beide.